First Hydro Company

Polisïau Cymdeithasol

Polisïau Cymdeithasol

Mae Cwmni First Hydro yn ymrwymo i gynnal y lefelau uchaf o ran ansawdd, ymwybyddiaeth amgylcheddol a iechyd a diogelwch, cyfrifoldeb a gonestrwydd. Mae Cwmni First Hydro yn cydnabod goblygiadau ei waith ac mae’n ymwybodol o’i effaith ar yr amgylchedd, ei bobl ac eraill. Rydym yn ymrwymo i gynnal gwelliannau yn ein perfformiad amgylcheddol a chawsom ein hardystio i ISO 14001 ac OHSAS 18001 yn ein Gorsafoedd Pŵer a’r Ganolfan Ymwelwyr.

Lawrlwythiadau

First Hydro Energy Policy 2020 (English) (Maint: 77 kB)

First Hydro Company Environmental Policy 2021 (English) (Maint: 74 kB)

First Hydro Company Quality Policy 2021 (English) (Maint: 73 kB)

First Hydro Company Health Safety and Welfare Policy 2021 (English) (Maint: 74 kB)