First Hydro Company

Polisïau Cymdeithasol

Mae Cwmni First Hydro yn ymrwymo i gynnal y lefelau uchaf o ran ansawdd, ymwybyddiaeth amgylcheddol a iechyd a diogelwch, cyfrifoldeb a gonestrwydd. Mae Cwmni First Hydro yn cydnabod goblygiadau ei waith ac mae’n ymwybodol o’i effaith ar yr amgylchedd, ei bobl ac eraill. Rydym yn ymrwymo i gynnal gwelliannau yn ein perfformiad amgylcheddol a chawsom ein hardystio i ISO 14001 ac OHSAS 18001 yn ein Gorsafoedd Pŵer a’r Ganolfan Ymwelwyr.

Lawrlwythiadau

Polisi Amgylcheddol Cwmni First Hydro 2017 (Saesneg) (Maint: 59 kB)

Polisi Iechyd, Diogelwch a Lles Cwmni First Hydro 2017 (Saesneg) (Maint: 74 kB)

Polisi Ansawdd First Hydro 2017 (Saesneg) (Maint: 66 kB)