Saesneg Cymraeg Go to Facebook Pages

FIRST HYDRO

First HydroCwmni First Hydro yw un o gynhyrchwyr trydan mwyaf dynamig y Deyrnas Unedig ac mae’n gyfrifol am reoli a gweithredu’r gweithfeydd pwmpio a storio yn Ninorwig a Ffestiniog yn Eryri yng Nghymru. ...mwy.

First HydroGyda’r mynyddoedd godidog yn gefndir a golygfeydd trawiadol Eryri, y Mynydd Gwefru yw canolfan ymwelwyr Cwmni First Hydro yn Llanberis. Ar wahanol lefelau yno mae siop anrhegion a chaffi a dyma’r man cychwyn ar gyfer taith i Orsaf Bŵer Dinorwig. Does dim tâl mynediad i’r ganolfan ymwelwyr, ond rhaid talu am y daith awr o hyd i Orsaf Bŵer Dinorwig. ...mwy.