Saesneg Cymraeg Go to Facebook Pages

GWE-GAMERAU

Pan fyddant ar lein, bydd y lluniau gwe-gamera hyn yn cael eu diweddaru bob munud. Cliciwch ar bob llun i weld copi mwy (agor mewn ffenestr newydd).


Mae’r prif we-gamerâu yn edrych oddi ar y mynydd uwchben Dinorwig

 

Gorsaf dywydd y Mynydd Gwefru, yr ardd de, Llyn Padarn a chwarel Vivian
 

Copa’r Wyddfa o Elidir Fach
 

Moel Eilio o Elidir Fach